Kontakt os
73 11 57 40

Salg og køb af enhver type ejendom

Ejerboliger/Sommerhus.

Alle dokumenter gennemgås og vi holder et møde, hvor de enkelte problemstillinger drøftes. Eventuelle forbehold/ forslag til ændringer i aftalen aftales og vi opretholder kontakten til modparten/mægleren. I tilslutning hertil gennemgår vi relevansen af evt. testamente og samejekontrakt eller ægtepagt. For ugifte, samlevende  købere af fast ejendom vil det – for langt de fleste – være anbefalelsesværdigt at oprette testamente og samejekontrakt i forbindelse med køb af bolig. Et ekstra tjek på ejendommens stand eller værdi kan tilbydes gennem et omfattende netværk af andre rådgivere. I enkelte tilfælde kan der være skattemæssige overvejelser ved køb eller salg og disse påpeges og gennemgås.

Andelsboliger.

Ved stiftelse af andelsboligforening enten ved køb af ny ejendom eller i medfør af reglerne om tilbudspligt gennemgås Andelsbolig lovens regler på et beboermøde. Der bliver udarbejdet budget for erhvervelse og drift og vi forestår dokumenter og erhvervelse og opstart af foreningen.

Investeringsejendomme.

Alle dokumenter gennemgås og der laves kontrol af budgetter og afkastberegning ligesom medfølgende kontrakter – specielt lejekontrakter – gennemgås for gyldighed og lovlighed. Anvendelsen vurderes i forhold til aktuelle planforhold og evt. servitutter eller andre indskrænkende forhold. Herefter et eller flere møder indtil der skabt fuldt overblik/enighed. Supplerende teknisk gennemgang af ejendommen kan tilbydes via et omfattende netværk, som omfatter professionelle aktører over hele landet. Relevante skattemæssige eller momsretlige  problemstillinger gennemgås, gerne i samarbejde med evt. revisor.

Salg uden brug af mægler.

Uanset ejendomstype kan vi også bistå med rådgivning og aktiv medvirken ved salg uden medvirken af mægler, herunder også familiekøb. Særligt i forhold til erhvervsejendomme er netværket stærkt.